Till Patrik

Som du redan vet finns ett förslag om att privatisera Komvux, baserat på en utredning gjord av moderaten Mats Gerdau. Eftersom förslaget inte är förankrad hos regeringen bör det dock tas med en nypa salt och de protester som säkerligen väntar borde i stället ägnas åt proppar och riksdagsbeslut.

Vad som däremot faktiskt är en del av den reella verkligheten är nedskärningarna inom vuxenutbildningen och regeringens uttalade intentioner om att minimera andelen av befolknngen som läser inom den kommunala vuxenutbildningen. De nya tillträdelsereglerna till högre utbildning är ett exempel på detta. Genom den nya gymnasieskolans utformning med den tredelade modellen (teoretisk utbildning, praktisk utbildning som ej ger behörighet till högskolestudier och lärlingsutbildning) utestängs många ungdomar i framtiden från den högre utbildningen genom att de kommer att sakna grundläggande högskolebehörighet. Om Komvux börjar avvecklas kommer dessa människor aldrig ha en chans att byta inriktning i arbetslivet eller skaffa sig en högre utbildning. Är det verkligen så vi vill ha det?  Jag vet inte om privata initiativ inom vuxenutbildningen skulle kunna kompensera för nedskärningarna inom den kommunala delen men friskolor utan terminsavigfter bekostade av någon form av skolpeng är i så fall ett betydligt bättre alternativ än att utestänga en stor grupp människor från den akademiska världen för all framtid.

Du är troligen inte alls intresserad, P, men jag håller mina löften.

RSS 2.0