Norsk fildelare fälld

E24 meddelar att en norsk fildelare fällts för att ha tillgängliggjort den uppenbarligen upphovsrättsskyddade filmen "Pitbullterje" för andra. han har dömts till 15 dagars fängelse - villkorligt och måste också betala ett skadestånd på 50.000 norska kronor.

Det intressanta i frågan är ju: Hur vet "någon" vad han gjort hemma från sin egen dator? Vem har övervakat och insamlat information? Uppenbarligen har Orwell hälsat på i norge också. och varför inte? Det är ju inte långt från Sverige och med Swebusexpress åker man dit för bara ett par hundringar.

Be good for the goodness sake...

"Det finns inget gott - ondska är gott" påstås vara ett uttryck myntat av Anton Szandor LaVey, den avllidne grundaren till The new church of satan - en religiös rörelse präglad av egoism.

Men finns gott?

Jag har tidigare vidhålligt att ideologi har fått ersätta religionen för människan av idag - när vi lever i en tid då gud är död och det enda som kan tala om för oss vad som är gott och ont - sant och falskt är just ideologin. På 60-talet ropade Herbert Tingsten ut att "ideologierna är döda!" Är det så att den enda ideologi som verkligen lever kvar är den egoism som förespråkades av LaVey?

I de klassiska ideologierna såsom socialism/marxism, liberalism, anarkism och konservatism finns det inbakat en tro på människans godhet. kanske håller inte alla med mig då exempelvis konservatismen utgår ifrån starka ledare ("kungen") som styr över folket, skapar en armé för att skydda detta folk o.s.v. men förutsätter då inte denna ideologi mer än något annat ett gott styre? Goda människor som styr över goda underlydande. Många vänsterradikala, socialdemokrater och andra med en socialistisk grundideologi brukar ju anklaga liberalismen för att baseras på just egoismen, men det liberala samhället förutsätter mer än något annat en tro på människan som god och intelligent varelse, då den fria konkurrensen och det egna valet är några hörnstenar hos liberalismen. Tanken är att de människor som mot alla odds blir utslagna skall tas om hand av andra människor därför att det finns en inneboende godhet som gör att vi hjälper varann.

Men vad händer då nu? Är religoinen död och är ideologin död? Finns ändå tron på människans godhet kvar i ett samhälle präglat av Mammon? Är mäniskan till sin natur god? Finns det en anledning att vara God för godhetens egen skull? Finns det någon moral av naturen given - något rätt och något fel?

Vi har partier i riksdagen som inte längre präglas lika starkt av sina ursprungliga ideologier, men som ändå försöker göra vad de tror är det goda. Men goda gärningar kan skapa ont. Min son sa en gång när han var sju år i en diskussion "Man kan säga om George Bush som om Hitler - de har ju båda gjort det DE trott varit rätt". Kanske ska man inte jämföra Bush med Hitler men "Truly wonderful the mind of a child is" som master Yoda uttryckte det. Människan har inte längre några andra riktlinjer att gå efter annat än sitt eget samvete - det samvete vi fått genom socialisationen. Vi kan bara försöka vara goda och hoppas att eftervärldens dom inte kommer att vara alltför hård.

I en värld utan religion - utan ideologi - får vi lyssna på det våra förfäder lärt oss. Låt socialisationen fortgå och be good for the goodness sake så kanske vi lyckas rädda den här världen trots allt....Stå upp för friheten, riksdagsledamöter!

DN rapporterar att försvarsminister Odenberg under torsdagen ska vara klar med lagen om signalspaning mot dator- och teletrafik, vilken han hoppas skall träda i kraft redan i sommar. Som jag tidigare berättat är detta ännu ett stort steg mot det övervakarsamhälle som 1984-fantaster drömmer våta drömmar om.

Eftersom lagförslaget handlar om en inskränkning av våra medborgerliga fri- och rättigheter krävs en kvalificerad majoritet för att lagen skall kunna bifallas. Detta gör, enligt DN, att det endast krävs ett 60-tal riksdagsledamöter som röstar emot lagförslaget för att det ska bordläggas i ett år. Odenberg säger sig önska en samrådning med S för att slippa sådana pinsamheter men sossarna själva, via försvarsutskottets ordförande, allas vår fru Messing, vill inte ta ställning till lagförslaget på förhand, utan lämnar frågan öppen fram tills beslut ska fattas. Detta låter onekligen positivt då S har stora möjligheter att stoppa förslaget, i alla fall temporärt, men minns att detta parti tidigare hade en justitieminister (Bodström) vars största mål verkade vara att få Orwells mästerverk att te sig som rena barnleken i jämförelse med det samhåälle han ville skapa....

Nu är det dags att vi/ni svenskar gör vad som är brukligt i sådana länder som USA och England. Uppvakta era lokala politiska ledamöter. Ring, maila, skicka brevduvor och slå på afrikanska trummor! Klicka här  för att leta fram just DIN riksdagsledamöt och uppvakta honom/henne och förmå din representant i landets högst beslutande församling att lägga in sitt veto mot lagförslaget!

Homofobi, rasism och fördomar eller sunt förnuft?

Aftonbladet kör just nu någon form av "Ge blod"-kampanj där de diskuterar det faktum att homosexuella män, eller män som någon gång ägnat sig åt sexuella aktiviteter med andra män, inte får ge blod. Det är möjligt för läsare att skriva på  en protestlista med uppmaning att införa en karenstid på sex månader för män som älskat med andra män, i enighet med ett förslag från RFSL:s ordförande Sören Andersson. han, precis som många andra, anser det helt fel att koppla möjligheten att donera blod till en sexuell läggning, i stället för att se till vad människorna faktiskt gör och hur riskbenägna de är i sitt leverne. Anledningen till att det ska finnas en karrenstid för homosexuella, vilket det till exempel inte finns i samband med heterosexuell aktivitet sägs vara att "Många tror sig leva i ett monogamt förhållande, men så visar det sig att så var det inte. RFSL anser att det visar sig statistiskt att otrohet är mer förekommande i gruppen män som har sex med män, än i andra grupper."

Intressant att iaktta är alltså att de försomar om homosexuella som mer "sexuellt polygama" än adra grupper alltså stöds av RFSL:s egen ordförande. Här vill man alltså trots allt se homosexuella som en homogen grupp bestående av otrogna rumlare, i stället för till det individuella beteendemönstret. Många heterosexuella grupper är också otrogna (Jag kan själv tänka mig vissa åldergrupper, eller subkulturer) men i dessa fall behöver inte blodgivaren ta ansvar för sin partners beteende. Sexuellt risktagande finns bland såväl homo- som heterosexuella men här verkar det alltså som om RFSL som förbund ställer sig bakom en fördom, som visserligen är statistiskt "bevisad" men som ändå bör vara irrelevant. testat inte såväl blodgivare som donerat blod INNAN det ges till andra människor?????

Idag kan jag konstatera yyterligare minst två rubriker som går att diskuteras och troligen kommer att diskuteras urtifrån frågan om det handlar om rasism och fördomar eller förnuft. I DN debatt ger ministrarna Billström och Sabuni svar på om kommuner ska tvingas ta emot flyktingar eller inte och vänder på frågan och svarar på att människor inte ska behöva tvingas bosätta sig någonstans där de inte själva vill.

Ytterligare en debattartikel idag handlar om intergration. I Borås tidning skriver riksdagsledamot Else_Marie Lindgren (kd) att polisutbildningen inte får bli ett intergrationsprojekt, enligt Billströms förslag och att den absolut inte bör förläggas till rosengård, då syftet med polisutbildningen är att utbilda bra poliser - inget annat.

Tre diskussioner som kan angripas utifrån homofob/rasism/fördoms-perspektivet, men samtidigt tre diskussioner som kan ses som förnuftiga utifrån andra aspekter. vad är sant, vad är falskt? Eller handlar det trots allt om värderingar och perspektiv?

Rivning

Nu har rivningen av Ungdomens hus i Köpenhamn inletts rapporterar DN och Aftonbladet. Det återstår att se om frikyrkan som är husets nya ägare lyckas locka lika mycket engagemang occ debatt. Religionen som ett opium för folket verkar har försvunnit helt i vår del av världen, och där religionen försvinner tar ideologin vid. Uppenbarligen behöver vi människor något som talar om för oss vad som är rätt och fel då moral är subjektivt.....

Sverige i världen - Världen i Sverige

Veckan som gått....

Det var börskaos på Stockholmsbörsen i ett par dagar, vilket  var en reaktion på den dåliga veckan på Wall street och de asiatiska börserna. Naturligtvis var det i alla fall i Sverige småspararna som sålde sina aktier i panik medan de stora jättarna som brukligt är vet att man köper för låga kurser och säljer när det står som högst.I Köpenhamn har det varit stenkastning och kravaller på grund av ett ungdomens hus kommunen vill ha tillbaka, vilket ungdomarna själva anser tillhör dem. Kravallerna startade redan i höst men senaste veckan har de återupptagits och många svenska ungdiomar är där och slåss, kastar sten, smäller sprängladdningar och roar sig på allehanda vis. Svenske Mattias försvarar händelserna med att det handlar om en krigsförklaring från statens sida.

image2
(Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON/MALMÖBILD)

I veckan lades också den omtalade proppen om att sälöja ut ett antal statliga bolag. Trots att detta inet på något sätt var oväntat (vi vet att det är en borgerlig regering i Sverige) har det diskuterats och analyserats flitigt i media. Proppen finns att ladda ner här och kommentarerna har varit flitiga på DN, AftonbladetDagens industri och E24.  På regeringens hemsida har man även satt upp en temawebb om försäljningen av de sex företagen/bolagen.

Annars verkar veckan mest ha handlat om Britney, dödsolyckor, sport och schlager....


Sverigedemokraterna in i riksdagen!!!!

Japp, i valet 2010 komemr Sverigedemokraterna att erhålla riksdagsmandat. Aftonbladet skriker ut rubriken "SD kommer in i riksdagen 2010", även om det av artikeln snarare framgår att Sverigedemokraterna visar ett större stöd än tidigare i den senaste TEMO-undersökningen och att uttalandet kommer därifrån.

En läsare som knappar in aftonbladets startsida får dock intrycket att detta på något sätt redan är bestämt. Visst är det underbart när medier ger intryck av att förutsäga framtiden?

Hets mot folkgrupp

Lagen om hets mot folkgrupp är en lustig lag.
De som ses som styrande eller majoritet i vårt land kan ej anmäla att de känt sig "påhetsade" utan det gäller enbart minoritetsgrupper såsom muslimer, utomsvenska nationaliteter, homosexuella o.s.v.

Resultatet har nu blivit att vår folkkäre artist Magnus Uggla har anmälts för Hets mot folkgrupp.
När Uggla skrev låten "Jag mår illa" stormade kändisar som Tommy Körberg mot den elaka och satiriska texten, men de kunde inte anmäla honom för hetsandet då kändisar i sig inte kan klasificeras som folkgrupp. Det kan dock pollacker och enligt anmälaren kan textraden "ringer vi in en skum pollack" anses vara just hetsande mot folkgruppen "pollacker".

B.B-fallet, Umeå-fallet och andra fall visar på hur lagen kan användas på ett folkrättsligt skevt sätt, men om polisen går vidare med anmälan ger jag upp.....

ps: äntligen fick jag skriva blogg med anknytning till melodifestivalen.

Om forskarnas sågning av Leijonborgs förslag....

Ett gäng forskare från Göteborgs förslag sågar idag Leijonborgs förslag om nytt meritvärderingssystem för gymnasister som söker sig vidare till högskolor/universitet. Jag har själv tidigare kritiserat förslaget i ett blogginlägg så jag har full förståelse för deras klandring av förslaget.Dock tror jag att herrarna Svensson och Gustafsson med stöd av fru Cliffordson har missförstått förslaget. Enligt deras debattartikel ger Lasses förslag till meritpoäng ett extra påslag om maximalt 2.5 poäng om man vidareutbildar sig i språk och matematik, då påslaget skulle ske efter att meritvärderingen är gjort - alltså på slutsumman (som normalt sett brukar ligga på mellan 9.0 och 20.0). Min tolkning av förslaget som kan läsas på DN debatt 21/2 är att varje kursbetyg skulle kunna höjas med 0.5 poäng, vilket innebär 10.5 för G och 20.5 för VG. Detta skulle, vilket Lasse själv pekar på, kunna höja betygsgenomsnittet på slutbetyget med några tiondelar. Inte med 3,5 som forskarna hävdar. Har de rätt och jag fel i tolkningen måste jag säga att förslaget, vilket de påstår, är skamligt. Även om de har fel och jag har rätt i tolkningen är jag ebredd att såga det längs fotknölarna, men det beror på flera andra anledningar - såsom bristen på extrapoäng för andra tunga ämnen, problemen med meritvärdering och jämförelser, samt naturligtvis borttagandet av 25:4-regeln.

Nu väntar jag åp Lasses svar på tal och tillrättaläggande av hur förslaget verkligen är utformat.

To be continues....
Fundamentalisterna får svar på tal

Jag är väldigt sällan överens med KD:s partiledare Göran Hägglund , men i det han skriver på debattplats i dagens DN som svar till de fundamentalister som härom dagen hotade KD om förslaget om utökad rätt för utländska kvinnor att genomgå abort i Sverige känns vettigt. Visserligen är Hägglunds framtoning i debatten mild och eftertänksam och jag saknar en motattack, men det gäller att hålla i åtanke att den frireligiösa sektorn är en stor del av KD:s väljarunderlag.

En liten resumé om vad som sagts för den oinsatte: Den 25:e februari gick ett antal fundamentalister till attack mot KD på debattplats i DN. Man hotade med att dra tillbaka väljarstödet för Kristdemokraterna i samband med kommande val (främst 2010) om inte KD motarbetade förslaget om utländska kvinnor möjlighet att erhålla abort i Sverige efter graviditetsvecka 13. De hävdade att om kristna i Sverige inte röstade på KD, skulle partiet åka ur riksdagen och alliansen därigenom förlora sin majoritet. Ett renodlat hot på debattplats alltså. Tidigare har även konservativa representanter från KD uttryckt sitt missnöje med att KD står bakom förslaget. Nu säger alltså Göran Hägglund att han inte viker sig för kraven och att han trots angreppen väljer att fortsätta att stå bakom förslaget. Han skriver att: "Vi lyssnar gärna till engagerade gruppers företrädare i denna fråga. Men vi är förvånade över argument som framförs i form av hot." Hägglund fortsätter med att berätta lite om argumenten bakom förslaget och hänvisar till EU:s likabehandlingsprinciper avseende medborgare i unionen, men tar även upp känsliga ämnen såsom oönskade graviditeter.

Att försöka framställa hot mot politiker med avsikt att få dem att dra tillbaka förslag är något som motarbetas överallt, men ofta sammanknippas med högerextremister, kriminella mc-gäng och annat. Hoten från frikyrkorna är visserligen mer subtila och inte renodlat fysiska, men de bör ändå fördömas i lika stor utsträckning!

När revolutionen kommer...

... så börjar den i Köpenhamn

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=623351 

RSS 2.0